Skip to content

Schildtvapen 2

Välkommen till

Föreningen SLÄKTEN SCHILDT i Sverige

Föreningen grundades den 17 november 1984 och har som mål att vara en förenande länk mellan Schildtarna i Sverige samt övriga som är intresserade av släkten och dess historia. Medlemskap kostar 200 kronor årligen och förutom inbjudan till föreningens olika aktiviteter får man medlemsbladet Mellan Sköldarna cirka en gång per år. Vi har också för avsikt att arbeta för släktforskning och upprättande av ett korrekt släktträd. Vi har även kontakter och utbyte med den finska Schildtska släktföreningen.