Eva Schildt Sekreterare

Eva är formgivare och inredningsarkitekt samt dotter till Evert som grundade föreningen.