Sara Herring Ledamot

Sara studerar till psykolog vid Karolinska Institutet. Hon är dotter till Lena Schildt, som tidigare varit föreningens sekreterare.