Sara Herring Ledamot

Sara är psykolog och dotter till Lena Schildt, som tidigare varit föreningens sekreterare.