Ordinarie Släktmöte

Var tredje år håller ju föreningen ett lite större möte, ett så kallat ordinarie släktmöte. Det brukar innehålla trevlig samvaro samt ett intressant föredrag och en god middag. I år är det åter dags för ett sådant möte och styrelsen har idag beslutat att det ska hållas lördagen den 14 april 2018. Skriftlig kallelse kommer att utgå till samtliga medlemmar.